wordpress themes.

Пикир/Мнение

Ушактын баары чын болуп чыкса, келгиле, жакшы ушактарды жазууга өтөбүз

«Бир журналисттин «биз Акаевдин тушунда ушак жазчу элек, кийин баары чын болуп чыкты, Бакиевдин тушунда ушак жазчу элек, ал да чын болуп чыкты, азыр да ушак жазабыз, убакыт өтсө булар да чындык болуп чыгат», – дегени бар. Демек, ушактын баары чын болуп чыкса, келгиле, жакшы ушактарды жазууга өтөбүз»

Выбор насоса для бассейна осуществляется по произв http://drippy.info/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *